2016 Forbes China Best CEOs List (Full List)

Source: 2016 Forbes China Best CEOs List (Full List)

Here’s the full list of China’s Best CEOs published in the latest edition of Forbes China, the Chinese-language edition of Forbes:

(Click here for an introduction)

 1. Yi Zheng, Hithink Royal Flush Information Network
 2. Zhou Yibing, Digital China Information Service
 3. Zheng Yuying, Zhejiang Longsheng Auto Parts
 4. Li Jun, Shenzhen Infogem Technologies
 5. Ru Jiyong, Der Future Science & Technology Holding Group
 6. Lin Dengcan, Guangdong Silver Age Science & Technology
 7. Li Jun, Leyard Optoelectronic
 8. Tao, East Money Information
 9. Fei Zhengxiang, Shanghai Conant Optics
 10. Zhou Yifeng, Hongda Xingye
 11. Wu Huilin, Shenzhen Sunway Communication
 12. Shen Wanqiu, Beijing Highlander Digital Technology
 13. Chen Feng, Zhejiang Vie Science & Technology
 14. Liu Chengyan, Wangsu Science & Technology
 15. Wang Xiangrong, Leo Group
 16. Kong Deyong, Zhejiang Wanjia
 17. Feng Bin, Utour Group
 18. Liu Hujun, Shenzhen Liantronics
 19. Yang Hua, Guangdong Shenglu Telecommunication Tech
 20. Zhou Zexiang, Toyou Feiji Electronics
 21. Chen Xunwu, Guangzhou Tinci Materials Technology
 22. Lin Yun, Shandong Jintai Group
 23. Zheng Xuesong, Haitian Energy International
 24. Sun Qingmin, Zhongtong Bus Holding
 25. Lin Mingfeng, Unilumin Group
 26. Li Jieyi, Shenzhen Kingdom Sci-Tech
 27. Chen Shaozhong, Jiangyin Zhongnan Heavy Industries
 28. Chen Jiangtao, Beijing Watertek Information Technology
 29. Guan Lianping, Oriental Nations
 30. Fu Dunxun, Nanjing Xinjiekou Department Store
 31. Zou Chenghui, Jiangsu Akcome Science & Technology
 32. Hu Xia, Wutong Holding Group
 33. Shi Ruifeng, Beijing Join-Cheer Software
 34. He Simo, East Group
 35. Wang Yifeng, Zhejiang Century Huatong Group
 36. Yu Feng, Gansu Shangfeng Cement
 37. Song Guanfu, Beijing Supermap Software
 38. Liu Jianwei, Shenzhen H&T Intelligent Control
 39. Wang Donghu, Boai Nky Pharmaceuticals
 40. Tang Changming, Casin Guoxing Property Development
 41. Zhou Hongjiang, Jiangsu Hongdou Industrial (see related story here)
 42. Fang Yueliang, Jinyuan Cement
 43. Li Pi, Shenzhen Jiawei Photovoltaic Lighting
 44. Li Liangbin, Jiangxi Ganfeng Lithium
 45. Ke Zonggui, Bluedon Information Security Technologies
 46. Yin Bitong, Wuxi Little Swan Company Limited
 47. Jin Daoming, Anhui Lucky Health Technology
 48. Rong Jihua, Guangdong Dowstone Technology
 49. Guo Mengrong, Shanghai Hi-Tech Control System
 50. Lu Lihua, Dehua TB New Decoration Material

Editorial Team

Our Editorial Team curates "news you can use" from hundreds of local newspapers, magazines, blogs and online sources, press releases, radio and TV news shows from around the world. We take great pride in being providing Daily Business Intelligence that's all business and no politics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *